Αναστέλλεται μέχρι τις 30.10.2022 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» [ΦΕΚ B 2660 – 30.05.2022]