ΜονΠρωτΠειρ 3511/2019 – Αδικοπραξία. Ατύχημα επιβάτη σε πλοίο. Επανάληψη συζήτησης προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολογία σχετικής απόφασης των ποινικών δικαστηρίων.

ΜονΠρωτΑθ (ΑσφΜ) 12018/2018: διαφορές μεταξύ συζύγων. Διαφορές μεταξύ γονέων και τέκνων. Μετοίκηση του εν διαστάσει συζύγου από την οικία. Ανάθεση προσωρινής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στη μητέρα. Ορισμός προσωρινής μηνιαίας διατροφής.