Λειτουργία Δικαιοσύνης κατά τη Διάρκεια Ισχύος Μέτρων κατά του Κορωνοϊού – Βασική Νομοθεσία (Συνεχής Ενημέρωση)

Α) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 13.03.2020 – 31.05.2020

Α/Ααρ. ΚΥΑΦΕΚΧρονικό Διάστημα Ισχύος
1Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734ΦΕΚ Β’ 833/12.03.202013.03.2020 έως 27.03.2020
2Δ1α/ΓΠ.οικ.18176ΦΕΚ Β’ 864/15.03.202016.03.2020 έως 27.03.2020
3Δ1α/Γ.Π.οικ.21159ΦΕΚ Β’ 1074/27.03.202028.03.2020 έως 10.04.2020
4Δ1α/ΓΠ.οικ.24403ΦΕΚ Β’ 1301/11.04.202011.04.2020 έως 27.04.2020
5Δ1α/ΓΠ.οικ.26804ΦΕΚ Β’ 1588/25.04.202028.04.2020 έως 15.05.2020
6Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340ΦΕΚ Β’ 1857/15.05.202016.05.2020 έως 31.05.2020

βλ. και άρθρο  74 παρ 1 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020):

«Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.».

Β) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 3.11.2020 – 27.09.2021

Α/Ααρ. ΚΥΑΦΕΚΧρονικό Διάστημα Ισχύος
1Δ1α/ΓΠ.οικ.69863ΦΕΚ Β’ 4829/02.11.202003.11.2020 έως 30.11.2020
2Δ1α/ΓΠ.οικ.69919ΦΕΚ Β’ 4831/02.11.202003.11.2020 έως 17.11.2020
3Δ1α/ΓΠ.οικ.71342ΦΕΚ Β’ 4899/06.11.202007.11.2020 έως 30.11.2020
4Δ1α/ΓΠ.οικ.76629ΦΕΚ Β’ 5255/28.11.202030.11.2020 έως 07.12.2020
5ΔΙΑ/ΓΠ.οικ. 78363ΦΕΚ Β’ 5350/05.12.202007.12.2020 έως 14.12.2020
6ΔΙΑ/ΓΠ.οικ. 80189ΦΕΚ Β’ 5486/12.12.202013.12.2020 έως 07.01.2021
7Δ1α/ΓΠ.οικ.2ΦΕΚ Β’ 1/02.01.202103.01.2021 έως 11.01.2021
8Δ1α/ΓΠ.οικ.1293ΦΕΚ Β’ 30/08.01.202111.01.2021 έως 18.01.2021
9Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060ΦΕΚ Β’ 89/16.1.202118.01.2021 έως 25.01.2021
10Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992ΦΕΚ Β’ 186/23.01.202125.01.2021 έως 01.02.2021
11Δ1α/Γ.Π.οικ.6877ΦΕΚ Β’ 341/29.01.202130.01.2021 έως 08.02.2021
12Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378ΦΕΚ Β’ 454/05.02.202106.02.2021 έως 15.02.2021
13Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147ΦΕΚ Β’ 534/10.02.202111.02.2021 έως 01.03.2021
14Δ1α/ΓΠ.οικ. 9769ΦΕΚ Β’ 586/12.02.202111.02.2021 έως 01.03.2021
15Δ1α/ΓΠ.οικ.10604ΦΕΚ Β’ 643/18.02.202111.02.2021 έως 01.03.2021
16Δ1α/ΓΠ.οικ.10969ΦΕΚ Β’ 648/20.02.202122.02.2021 έως 01.03.2021
17Δ1α/ΓΠ.οικ.12639ΦΕΚ Β’ 793/27.02.202101.03.2021 έως 08.03.2021
18Δ1α/ΓΠ.οικ.13805ΦΕΚ Β’ 843/03.03.202104.03.2021 έως 16.03.2021
19Δ1α/ΓΠ.οικ.14453ΦΕΚ Β’ 895/06.03.202104.03.2021 έως 16.03.2021
20Δ1α/Γ.Π.οικ.16320ΦΕΚ Β’ 996/13.03.202116.03.2021 έως 22.03.2021
21Δ1α/Γ.Π.οικ.17698ΦΕΚ Β’ 1076/20.03.202120.03.2021 έως 29.03.2021
22Δ1αΓ.Π.οικ.18877ΦΕΚ Β’ 1194/27.03.202129.03.2021 έως 05.04.2021
23Δ1αΓ.Π.οικ.20651ΦΕΚ Β’ 1308/03.04.202105.04.2021 έως 12.04.2021
24Δ1αΓ.Π.οικ.22439ΦΕΚ Β’ 1441/10.04.202112.04.2021 έως 19.04.2021
25Δ1αΓ.Π.οικ.24489ΦΕΚ Β’ 1558/17.04.202119.04.2021 έως 26.04.2021
26Δ1αΓ.Π.οικ.26380ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.202124.04.2021 έως 03.05.2021
27Δ1αΓ.Π.οικ.27683ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.202103.05.2021 έως 10.05.2021
28Δ1αΓ.Π.οικ.28503ΦΕΚ Β’ 1872/08.05.202110.05.2021 έως 14.05.2021
29Δ1αΓ.Π.οικ.29922ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.202114.05.2021 έως 24.05.2021
30Δ1αΓ.Π.οικ.31950ΦΕΚ Β’ 2141/22.05.202124.05.2021 έως 31.05.2021
31Δ1αΓ.Π.οικ.33506ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.202131.05.2021 έως 07.06.2021
32Δ1αΓ.Π.οικ.35169ΦΕΚ Β’ 2366/05.06.202107.06.2021 έως 14.06.2021
33Δ1αΓ.Π.οικ.36587ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.202114.06.2021 έως 21.06.2021
34Δ1αΓ.Π.οικ.38197ΦΕΚ Β’ 2660/18.06.202119.06.2021 έως 28.06.2021
35Δ1αΓ.Π.οικ.39151ΦΕΚ Β’ 2671/23.06.202119.06.2021 έως 28.06.2021
36Δ1αΓ.Π.οικ.39842ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.202128.06.2021 έως 05.07.2021
37Δ1αΓ.Π.οικ.41332ΦΕΚ Β’ 2879/02.07.202105.07.2021 έως 12.07.2021
38Δ1αΓ.Π.οικ.43319ΦΕΚ Β’ 3066/09.07.202112.07.2021 έως 15.07.2021
39Δ1αΓ.Π.οικ.44779ΦΕΚ Β’ 3117/16.07.202116.07.2021 έως 26.07.2021
40Δ1αΓ.Π.οικ.46819ΦΕΚ Β’ 3276/24.07.202126.07.2021 έως 02.08.2021
41Δ1α/Γ.Π.οικ.48487ΦΕΚ Β’ 3481/30.07.202102.08.2021 έως 09.08.2021
42Δ1α/Γ.Π.οικ.49762ΦΕΚ Β’ 3660/07.08.202109.08.2021 έως 16.08.2021
43Δ1α/Γ.Π.οικ.50907ΦΕΚ Β’ 3793/13.08.202116.08.2021 έως 23.08.2021
44Δ1α/Γ.Π.οικ.51684ΦΕΚ Β’ 3899/21.08.202123.08.2021 έως 30.08.2021
45Δ1α/Γ.Π.οικ.52666ΦΕΚ Β’ 3958/27.08.202130.08.2021 έως 06.09.2021
46Δ1α/Γ.Π.οικ.53950ΦΕΚ Β’ 4054/04.09.202106.09.2021 έως 13.09.2021
47Δ1α/Γ.Π.οικ.55400ΦΕΚ Β’ 4206/12.09.202113.09.2021 έως 20.09.2021
48Δ1α/Γ.Π.οικ.55732ΦΕΚ Β’ 4214/13.09.202113.09.2021 έως 20.09.2021
49Δ1α/Γ.Π.οικ.57069ΦΕΚ Β’ 4337/18.09.202120.09.2021 έως 27.09.2021

βλ. και ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»

βλ. και άρ. 21 ν. 4786/2021 «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α’ 43/23.03.2021) :

«Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.»

Βλ και άρ. 82 – 87 N. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.» (ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021)

Βλ και άρ. 25 N. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 54 A’/09.04.2021) :

Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194), ήτοι η 6η.4.2021.