Απόφαση υπ’ αρ. Α260/17.05.2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου: Ακύρωση Προστίμου για Αδήλωτο Εργαζόμενο

Α260/17-5-2022

Α.Κ.Δ.: ΠΡ [•]/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Δεκεμβρίου 2021, με δικαστή τον Θεμιστοκλή – Χρυσοβαλάντη Χατζηιωάννου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 14.11.2019 και ημερομηνία περιέλευσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 27.11.2019,

τ ο υ [•] [•] του [•], κατοίκου Σχοινούσας Νάξου, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Αδάμ,

κ α τ ά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μετονομάσθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. από 1.3.2020 με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και δεν παραστάθηκε.

Απόφαση υπ’ αρ. Ν23/2020 Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου: Αναστολή Εκτέλεσης Πράξεων Επιβολής Προστίμου του οργάνου της Τοπικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) σε τουριστική επιχείρηση στη Σχοινούσα, Νάξου, για αδήλωτο εργαζόμενο

Αριθμός Απόφασης Ν23/2020 Α.Κ.Δ. ΑΝ 9/2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Τμήμα 2ο – Μονομελές (Προσωρινή Δικαστική Προστασία) Συνήλθε στο κατάστημα του Δικαστηρίου στις 6 Απριλίου 2020, με δικαστή τη Βασιλική Σκόνδρα, Πρωτοδίκη Δ. Δ. και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο, για να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση, με αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης 9/4.3.2020, του