Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου για Δικηγόρους

Στο σύνδεσμο https://ktimatologio.gov.gr/ λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Πολίτες, Χρήστες του ΤΕΕ, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς επιμελητές και Δικηγόρους.

Το σύνολο των διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω gov.gr από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μπορείτε να το βρείτε εδώ.


Οδηγίες χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο, ενώ υπάρχει και σχετικό επιβοηθητικό υλικό για την πληρωμή ηλεκτρονικών συναλλαγών

Περαιτέρω εγχειρίδια και υποδείγματα αιτήσεων για τους συναδέλφους υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή, στο μενού «βοήθεια», το οποίο βρίσκουμε αφού κάνουμε είσοδο.

Είσοδος και Ταυτοποίηση

Για την είσοδο στις υπηρεσίες κτηματολογίου, η πιστοποίηση των δικηγόρων γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΟΠΣ της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί που υπάρχουν για το portal της Ολομέλειας, ωστόσο, στο όνομα χρήστη πρέπει να προστεθεί στην αρχή ένα « L », (αντί πχ του αριθμού μητρώου 0057528, εμείς καταχωρούμε L0057528).

Ψηφιακή Υπογραφή

Για την ολοκλήρωση των πράξεων θα πρέπει να είμαστε κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχη χρονοσήμανση από φορέα που εκδίδει χρονοσημάνσεις και περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εμπίστευσης εποπτευόμενων / διαπιστευμένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης – TSL, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Η χορήγηση και ανανέωση ψηφιακής υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – για όσους επιλέξουν αυτή την οδό – γίνονται με ραντεβού, που κλείνεται μέσω του portal.olomeleia.gr. Η αίτηση για ραντεβού βρίσκεται στο μενού Αιτήσεις > Αίτηση για Ψηφιακή Υπογραφή  ή Ανανέωση Αίτησης Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής.]

 

This image has an empty alt attribute; its file name is InkedScreenshot-2021-04-17-171937_LI.jpg

Εδαφική Κάλυψη

Εντός Αττικής, θα είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα υποκαταστήματα των περιοχών Άγιας Παρασκευής,  Αιγάλεω, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Περιστεριού, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαργού, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινιού, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες (08.30 -13.00). Πλήρη κατάλογο των περιοχών κάλυψης πανελλαδικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δυνατότητα Δωρεάν Απομακρυσμένου Ελέγχου Τίτλων με Ηλεκτρονικά Μέσα

Από 15.04.2021 (ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11206 ΕΞ 2021/15.4.2021 ΦΕΚ Β’ 1539/15.4.2021) προβλέπεται και πιλοτικά η δυνατότητα δωρεάν απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων με ηλεκτρονικά μέσα. Η αναζήτηση είναι δυνατή (α) μέσω ΚΑΕΚ ή ακριβούς διεύθυνσης ακινήτου (β) στοιχείων προσώπου (γ) χάρτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ, οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων και κτηματογράφησης. Επί του παρόντος, η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου παρέχεται σε 121 Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία, όπου έχει καταχωρηθεί το 33% των δικαιωμάτων της επικράτειας. Η ενημέρωση για τα Κτηματολογικά Γραφεία που τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία (στα οποία είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος) γίνεται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου https://www.ktimatologio.gr.

Επίλυση Προβλημάτων

Για επίλυση προβλημάτων οι δικηγόροι μπορούν να απευθύνονται:

  • Στην ειδική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο portal.olomeleia.gr στο μενού (Επικοινωνία > Κτηματολόγιο)
  • Με e-mail στο ktimatologio@olomeleia.gr
  • Διά τηλεφώνου στο 210 3398204

Σχετική Νομοθεσία

  • Η υπ’ αριθμ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β΄2681/01.07.2020
  • ΚΥΑ υπ’ αρ. 89579/3869 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397)» δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β΄4241/ 30.09.2020
  • ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11206 ΕΞ 2021/15.4.2021 «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998» δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β’ 1539/15.4.2021

Σχολιάστε